Palawan Overige projecten

Iglesia Filipina Independiente: Overige projecten

 

Filippijnen – overige projecten

 

Naast de langlopende projecten, de bijdrage aan de opbouw van het bisdom met € 10.000,- per jaar (10% afbouw per 1-1 2008), de scholen en het rijstbankproject zijn er in de loop der jaren bijdragen geweest aan eenmalige projecten.

 

In 1991 de aanschaf van twee motorfietsen voor die pastoors die naast een parochie ook de zorg hebben voor een flink aantal staties.

 

In 1993 een aantal honderden exemplaren stripboeken met bijbelse verhalen, zgn.’ Biblical Comics’ voor de lagere schooljeugd. De kosten werden gedragen door het Nederlands Bijbelgenootschap. De Missie bemiddelde hierbij.

 

In 1995 de aanschaf van 480 Bijbels en drie Concordanties in twee talen (Tagalog en Ilongo) voor Bijbelstudie in de parochies. De kosten werden gedragen door het N.B.G., waarbij de Missie bemiddelde.

 

In 2002 stoelen voor de lagere school in Winigit. Een actie door de parochie van de H. Vitus, Hilversum

 

In 2006 een nieuwe motorfiets voor Fr. Ben Ybera, de vicaris-generaal van het bisdom.

 

In 2008 een bijdrage van €2.500,- voor de aanpassing van pastorieën na een flink aantal pastoorswisselingen. In de meeste gevallen is men overgegaan tot de aanschaf een kooktoestel op gas (flessengas). Het bleek dat velen nog gebruik maakten van een houtskoolkomfoor.