Oud-Katholieke kerk van Italië

 

De Missie ondersteunt regelmatig het opbouwwerk van de kleine, doch groeiende gemeenschap van Oud-Katholieken in Italië. Haar betrokkenheid dateert al van 1999 toen zij Dfl. 2.500,- doneerde voor de huur van het Anglicaanse kerkgebouw in Milaan waar de Milanese Oud-Katholieken de liturgie vierden.

 

In 2001 werd opnieuw de helpende hand toegestoken door € 2.400 voor de huur van een gebouw te doneren.
In 2004 werd € 2.500,-gegeven voor het vervaardigen van P.R.- materiaal.
Op het Internationale Oud-Katholieken Congres dat in 2006 in Freiburg, Duitsland werd gehouden, zegden een aantal organisaties voor de periode 2007-2010 een bijdrage toe voor de huur van kerkgebouwen in Milaan en Turijn.
Helaas is dit door miscommunicatie op verschillende niveaus niet geëffectueerd.
Verwacht mag worden dat na 2010 wanneer de vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties elkaar ontmoeten op het I.O.K.Congres in Zürich, Zwitserland, dit probleem op constructieve wijze opgelost kan worden.
Dit in de hoop dat vanaf 2010 deze oud-katholieke gemeenschap opnieuw kan worden gesteund.

 

Ontwikkeling van de Oud-Katholieke beweging in Italië. (1870 tot heden)

Als reactie op de proclamatie op het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 van het Dogma van de Pauselijke Onfeilbaarheid en het Universeel-Episcopaat ontstond er, net als in verschillende andere West-Europese landen een Oud-Katholieke beweging.
In die eerste jaren was het de Italiaanse kanunnik Graaf Enrico di Campello die een paar parochies stichtte. Deze beweging verliep echter en de leden sloten zich voornamelijk aan bij de Kerk van de Waldenzen. 
In de zestiger jaren van de vorige eeuw was het de voormalige Rooms-Katholieke priester Luigi Caroppo (+ 2004) die probeerde het oud-katholieke gedachtegoed ingang te doen vinden in de regio van Bari waar hij vandaan kwam. Hoewel het er aanvankelijk veelbelovend uitzag, ging hij eigen wegen, die hem van de Oud-Katholieke traditie vervreemdde.
In 1996 was het de Tsjechische Oud-Katholieke priester Dr. Petr Zivny, die in Milaan waar hij als psycholoog werkzaam is kerkdiensten organiseerde voor de daar wonende en werkende Tsjechische oud-katholieken
Het lukte hem een stabiele gemeenschap op te bouwen die gebruik mocht maken van het Anglicaanse kerkgebouw.
Al spoedig werden ook Italianen lid van de parochie van ‘Jesus van Nazareth’.
Met groot elan werkte pastoor Zivny aan de op- en uitbouw van de Oud-Katholieke gemeenschap in Italië.
In 2002 stichtte men een parochie in Turijn en een jaar later één in Rome.
Vandaag bevinden zich parochies in Milaan, Turijn, Rome, Sabaudia en Florence en organiseert men regelmatig kerkdiensten in Reggio Calabria, Cerveteri, Verona en Livorno.
De laatste jaren wordt pastoor Zivny geassisteerd door een aantal andere priesters en enkele diakenen.
Deze uitbreiding van het aantal geestelijken is voorwaarde voor een verdere groei.

 

 

 

Tot nu toe heeft men geen eigen bisschop. De Internationale Bisschoppen Conferentie voert in deze een terughoudend beleid.
Daarom benoemde zij in 1998 bisschop Joachim Vobbe van de Duitse kerk tot gedelegeerde van de IBC voor Italië. Hij droeg deze functie in 2008 over aan de bisschop van de Zwitserse kerk , Fritz René Mueller, sinds 2009 emeritus-bisschop,.

 

Nu in 2010 zijn er circa 400 – 500 geregistreerde leden. Dit geeft wel aan hoe pril deze beweging is. Maar men verwacht verdere groei. Men werkt nu aan de juridische formalisering van de ‘Oud-Katholieke Kerk van Italië’, zodat men erkenning door de Staat kan aanvragen.

 

De Missie St. Paulus hoopt dat zij in de nabije toekomst weer een bijdrage kan geven aan de verder groei van deze jonge Kerk.