Filippijnen

Iglesia Filipina Independiente

ONDERWIJS

Onze zusterkerk op de Filippijnen werd gesticht in 1902 en groeide uit tot de grootste ‘niet-roomse’ kerk van Zuidoost Azië met naar schatting 5 miljoen leden. In 1896 kwam men op de Filippijnen in opstand tegen het Spaanse koloniale bewind dat als sinds het midden van de 16e eeuw de macht in dit eilandenrijk in handen had. De opstand leidde tot de eerste Filipijnse republiek met als president Emilio Aguinaldo. Maar tijdens de vredesbesprekingen van Parijs verkocht Spanje, dat in het Caribische gebied ook een koloniale oorlog voerde, de Filippijnen aan de U.S.A. Ondanks een verbeten guerrillaoorlog tegen de nieuwe kolonisator verdween de republiek en werd het land een kolonie van de USA. Onafhankelijkheid werd pas verkregen na de Tweede Wereldoorlog. De in 1902 gestichte IFI is dan ook het enige tastbare resultaat van deze vrijheidsstrijd. Haar eerste leidende bisschop (Obispo Maximo), was priester en ex-guerrilla generaal Gregorio Aglipay. De kerk is vooral op het platteland sterk aanwezig. Dit brengt echter met zich mee dat het merendeel van de leden tot de onderlaag van de bevolking behoort. De IFI kan zich dan ook geheel terecht ‘kerk van de armen’ noemen.

Sinds 1965 bestaat er tussen de IFI en de OK Kerken van de Unie van Utrecht ‘volledige kerkelijke gemeenschap’. Sinds 1991 is Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland sterk betrokken geweest bij het kerkelijk opbouwwerk in het missiebisdom Palawan in het zuiden van de Filippijnen. Sint Paulus springt ook in het geval van calamiteiten bij met noodhulp.

Op dit moment ligt de focus van onze hulp op de wetenschappelijke opleiding van docenten. Een “gezonde” kerk, die serieus werk van het evangelie wil maken heeft ook goed opgeleide geestelijken nodig. Om geestelijken goed op te leiden zijn docenten nodig, die weten waar ze het over hebben. Die logica is duidelijk. De Iglesia Filipina Independiente bouwt sinds het midden van de jaren ’80 aan haar eigen opleidingen. De opleidingen worden geaccrediteerd door en staan onder kwaliteitscontrole van ATESEA, een organisatie van theologische opleidingen in Zuid-Oost Azië. Waar men begon met een driejarige opleiding op een relatief bescheiden niveau (beneden Bachelor-niveau), is het doel nu een vierjarige opleiding op Master-niveau. Het seminarie ACTS heeft inmiddels een erkenning binnen, maar er zijn nog enkele eisen die moeten worden vervuld. Ook het St Paul seminarie is op weg naar een erkenning, maar moet nog grote stappen zetten. Dit betekent dat de docenten natuurlijk hoger moeten worden opgeleid. Dit is een grote, maar zinvolle  investering voor de toekomst van de kerk. Uiteraard is het iets dat boven het smalle budget van de opleidingen van de Iglesia Filipina Independentie uit gaat. Daarom ondersteunt Sint Paulus samen met zusterorganisaties uit de Unie van Utrecht en de Zweedse Lutherse Kerk de verdere opleiding (MA en PhD trajecten) van docenten van de seminaries van de Iglesia Filipina Independiente. Dit is een belangrijke diepte-investering waardoor het mogelijk wordt om jarenlang priesters goed op te leiden voor een volwassen kerk.

Website: www.ifi.ph

Giften voor de Filippijnen kunt u overmaken aan

St. Paulus, ok missie en diaconaat buitenland te Capelle a/d IJssel
Bank: NL85INGB0000464575
o.v.v. Filippijnen