Egypte

Koptisch Orthodoxe Kerk van Egypte: sociaal werk Daughters of St. Mary

ONDERWIJS, GEZONDHEID, KINDEREN, OUDEREN, GEHANDICAPTEN

Sinds 1994 ondersteunt Sint Paulus, Oud katholiek  missie en diaconaat buitenland het sociale en diaconale werk van de ‘Daughters of St. Mary’, een zustergemeenschap in de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Egypte. De koptische nonnen van het klooster van de Daughters of St Mary’s beheren naast deze gehandicapte opvang, een ziekenhuis, een kinderdagverblijf met 500 kinderen, een school  en verschillende dorpenprojecten. De stad Beni Soeuef is geen rijke stad en er is veel hulp nodig. Door de jaren heen heeft de missie verschillende projecten gesteund. Hieronder een paar voorbeelden.

In 2004 heeft de jaarlijkse donatie gegeven voor de tafels en stoelen van twee nieuwe leslokalen in de  El Tewfik School

In 2008 was de vastenactie  bestemd voor de Home of Progress, Beni Soeuef , Egypte. Een verblijf voor gehandicapte kinderen. Hier worden ze volledig geaccepteerd. Er word Montessori onderwijs gegeven en elke dag een warme maaltijd aangeboden. Er word ook arbeidstherapie gegeven, die tevens opgericht is er eigen inkomen te verwerven. Er is de keuze uit de timmerwerkplaats en de kaarsenmakerij.

De  dorpsprojecten hebben allemaal dezelfde werkwijze. Het dorp Beni Khali was ook onderdeel van de vastenproject in 2008. Toen was tachtig procent van de bevolking analfabeet en velen werkloos. Waterleidingen werden aangebracht en toiletten gebouwd. De kinderen werden opgevangen terwijl de moeders les kregen. Hier leerden de moeders niet alleen lezen en schrijven maar ook over hygiëne en voeding. Tijdens deze lessen wordt ook voorlichting gegeven over de  gevaren van vrouwenbesnijdenis. De zusters kennen een beloningssysteem voor meisjes die weigeren zich te laten besnijden of beloven niet voor hun twintigste te trouwen. Zo kan men een geit krijgen. Hiermee krijg je elke dag melk en je kan ermee fokken.

Belangrijk bij het werk van de zusters is, dat hun werk ten dienste staat van christenen én moslims. De zusters hebben inmiddels ook hard gewerkt aan de opbouw van een nieuw ziekenhuis waar goed opgeleide artsen, verplegers, maar ook schoonmakers hun vrije tijd volop en kosteloos inzetten voor minder draagkrachtigen met zowel een Christelijke als Islamitische achtergrond. Een teken van hoop in een politiek verscheurde samenleving! De afgelopen jaren heeft misse St Paulus de aandacht gevraag voor het nieuw gebouwde ziekenhuis, El Salam in Beni Soeuf . Ten eerst voor het te bouwen (najaarsaktie 2013), later voor nierdialyse en fysio behandelingen (voorjaarsaktie 2016) en later voor zorgkosten voor de armen.(vastenaktie 2018)

Website: www.benisuefdiocese.org

Giften voor Egypte kunt u overmaken aan

St. Paulus, ok missie en diaconaat buitenland te Capelle a/d IJssel
Bank: NL85INGB0000464575
o.v.v. Egypte