Congo

Theologische Hogeschool van de Franssprekende Anglicanen in Afrika

ONDERWIJS, KERKOPBOUW, PRAKTISCHE HULP

Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland ondersteunt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw het ISThA, het ‘Institut Superieur Théologique Anglican’ in Bunia. ISThA is de enige Theologische Hogeschool van de Franssprekende Anglicanen in Afrika. Een minderheid, want de anglicaanse kerkgemeenschappen zijn bijna allemaal Engelstalig. Sint Paulus, OK missie en diakonaat heeft samen met de anglicaanse steunorganisatie Congo Church Association en de Zwitserse OK kerk (Partner Sein) vele jaren meegewerkt aan de opbouw van het seminarie. Gemiddeld studeren er rond de 30 studenten. Men verbouwt er zijn eigen groente en er is een klein campusdorpje naast de gebouwen waar les gegeven wordt.   

De langdurige burgeroorlog in Congo heeft het instituut niet onberoerd gelaten. In 2003 moesten studenten, staf en personeel vluchten. Sint Paulus betaalde de aanschaf van huisraad, kookgerei etc., want men had alles moeten achterlaten. In 2007 kon men terugkeren naar Bunia. Opnieuw sprong Sint Paulus bij door een deel van de transportkosten van de terugkerenden te betalen.

In de afgelopen jaren hebben wij niet alleen de studenten kunnen ondersteunen maar ook meebetaald aan de basisvoorzieningen in de nieuwe gebouwen. De keus  aan opleidingen is namelijk sterk vergroot: in het Congo dat druk is met opbouwen kun je  er nu ook terecht voor opleidingen voor o.m. landbouw en bouwkunde.

Vandaag de dag telt de Kerk van Congo negen bisdommen, vele honderden parochies en miljoenen gelovigen. Alle bisschoppen zijn Afrikaans. De Congo Church Association in Engeland geeft informatie en zamelt gelden in ter ondersteuning van de Congolese kerk. Sint Paulus werkt via deze organisatie.

The staff house at ISThA

Website: www.congochurchassn.org.uk
 

Giften voor Congo kunt u overmaken aan

St. Paulus, ok missie en diaconaat buitenland te Capelle a/d IJssel
Bank: NL85INGB0000464575
o.v.v. Congo