Zuid-Afrika

GADRA: sociaal werk in Grahamstown

Deze organisatie, die haar oorsprong vindt in het diaconale werk van de locale Anglicaanse Kerk, wordt al sinds 1968 ondersteund. Het werk van GADRA richt zich ondermeer op armoedebestrijding, onderwijs en schoolvoeding.

Garment-Making Project

In de loop der jaren vond er wel een vermindering van de ondersteuning plaats omdat Sint Paulus Missie en Diaconaat haar hulp uitbreidde naar andere landen en kerken. Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw beperkte de steun zich tot het betalen van de verzendkosten van de door de lokale verenigingen van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland ingezamelde kleding.

In 2001 verbood de Zuid-Afrikaanse regering om economische redenen de import van tweedehandskleding. GADRA besloot toen zelf een kledingproject te starten het ‘Garment-Making Project’. Op hun verzoek besloot de Missie het jaarlijkse bedrag van de verzendkosten nu te doneren voor dit project. Vrouwen leren hier naaien en zo voor zichzelf en anderen kleding te maken. Het project is zeer succesvol. Kijk voor meer informatie op www.gadra.co.za.

In juli 2012 ontvingen wij van GADRA het jaarverslag 2011.