Oeganda

Healthy Vine

LANDBOUW: Fruitkwekerij op coöperatieve en christelijke grondslag

 

In Oeganda werkt St. Paulus samen met de onafhankelijke NGO “Healty Vine”. Deze organisatie draagt via projecten in de tuinderij (fruitkwekerij) bij aan de ontwikkeling van het land. Zo is in 2014 de opbrengst van de vastenactie van onze kerk bestemd voor de uitbreiding van het succesvolle fruitproject Nakulabye van Healty Vine. In Sikamuli in centraal Oeganda is al jaren een kleine coöperatie druk bezig met de opbouw van een fruitproject. De deelnemers hebben niet alleen veel energie in de opbouw van de plantages gestopt, maar er ook zelf (geleend) geld in gestoken. Het project loopt goed en heeft ook uitstraling op de omgeving. Mensen in de buurt nemen de gevoerde kweek-werkwijze over. Er komt regelmatig iemand van een landbouwhogeschool langs voor adviezen en er is volop contact met mogelijke nieuwe deelnemers. En ook met mensen, die de aanpak willen overnemen verderop in de regio. Kortom: een uitgelezen moment om de coöperatie uit te breiden.

De Healthy Vine (een zelfstandige op de Church of Uganda geënte vereniging onder leiding van het echtpaar Dennett) staat garant voor een langdurige  goed gestructureerde aanpak – en voor projecten zonder discriminatie,   een belangrijk gegeven in de context van Oeganda. Hoewel het allang vanzelf sprak binnen de diverse projecten is e.e.a. nu ook vastgelegd in nieuwe statuten. En  zijn er duidelijke afspraken over gemaakt. Daarnaast staat de Healthy Vine borg voor de voortgang en verdere ontwikkeling van water – en fruitprojecten. Alles van belang, nu de opbrengst van de Vastenactie 2014 is bestemd voor de uitbreiding van de fruitkwekerij. Er is al een flink stuk extra grond gekocht voor de uitbreiding en vervolgens gaat met het in te zamelen geld ook nog eens een fikse boor de grond in om een diepe waterput van wel 60 meter te maken, zodat er ook in de droge tijd volop water beschikbaar is. Door goede irrigatie, het hele jaar door, levert de grond dan wel tot drie keer meer op aan oogst in een jaar. De grond is vruchtbaar en er kan straks volop water worden opgepompt. Er zijn en worden straks nog veel meer soorten vruchtbomen aangeplant. Succesvol bleken er tot nu toe te kunnen groeien: bomen met mango’s, sinaasappels en avocado’s. Daarnaast groeien er ook aardappelen, uien, passiefruit enz. Deze kleine coöperatie, die op Christelijke grondslag werkt en duidelijk heeft laten zien dat ze een bestaansrecht heeft voor zichzelf èn voor de wijde omgeving als modelboerderij willen we graag verder op weg helpen met extra grond en een waterpomp, die ook voor anderen in de omgeving gebruikt kan gaan worden. Een project waar muziek in zit en waar we nog veel van zullen horen.

Websites: www.churchofuganda.org/dioceses/luwero
www.healthy-vine.org/agricultural-projects