Missie

De Kerkelijke Commissie Missie Sint Paulus ondersteunt namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland kerken in het buitenland bij hun missionaire en diaconale activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van gehandicaptenzorg, jongerenwerk, onderwijs en gemeenschapsopbouw. Zo krijgt de wereldwijde verbondenheid vanuit Nederland met Afrikaanse en Aziatische kerken in bijvoorbeeld Congo, Egypte, Mozambique en de Filipijnen concreet gestalte. Wij werken daarbij nauw samen met andere oud-katholieke kerken in Europa. Ook zijn wij lid van de Nederlandse Zendingsraad.

De projecten die Missie Sint Paulus ondersteunt, worden gefinancierd uit giften. Twee keer per jaar vinden speciale collectes plaats, waarbij één of meerdere projecten centraal staan. En elk jaar is de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor een project van Missie Sint Paulus.

Het bestuur van Missie Sint Paulus, onder wie een vertegenwoordiger van de anglicaanse kerken, bestaat uit vrijwilligers.