Acties

Jaarlijks worden er in de maanden juni en oktober in de parochies elke zondag collectes gehouden en wordt elk jaar een project voor de landelijke Vastenactie aangedragen. Doordat de commissie bestaat uit vrijwilligers zijn er geen overheadkosten, waardoor elke euro die u geeft daadwerkelijk ten goede komt aan een project.