Vastenactie 2023

Graag wordt in 2023 de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost Congo.

In en rondom de stad Goma in het oosten van DR Congo leven veel vluchtelingen in kampen of geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht voor gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen heeft verdreven.

Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. Omdat de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende ondervoeding.

De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een priester die later Anglicaanse bisschop werd, ondersteunt de vluchtelingen met verschillende projecten. Het doel is hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies. De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak van kleermaker te leren waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen genereren. Ook het probleem van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan maar er blijft nog veel te doen.

Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het Tumaini-centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt en aan de moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven. Er wordt kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg gegeven. Sommige gezinnen kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten.

De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie en uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor bouwmaterialen vertragen de bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar ook de psychologische begeleiding, de medische zorg en het bereiden en bezorgen van voedsel aan de vele behoeftige kinderen en moeders kost geld. Claudaline leidt het project in Tumaini, ondanks dat haar man in 2020 overleden is. Gelukkig wordt zij ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten.

Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen zodat zij haar belangrijke werk kan blijven doen?

Een groep Zwitserse Oud-Katholieken heeft het Tumaini-project bezocht en werd verwelkomd met een dans door de kinderen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar het kerkbestuur van uw parochie die na afloop van de Vastentijd het totale in uw parochie ingezamelde bedrag naar Missie Sint Paulus overmaakt.