Missie en diaconaat op internationaal OK congres in Bonn

Het is alweer enige tijd geleden maar een verslag van hoe missie en diaconaat onder de aandacht gebracht werd tijdens het congres delen wij graag.

Tijdens het internationaal OK Congres in Bonn hebben de samenwerkende OK Missie en diaconaatsorganisaties in Europa, waaronder ook Missie St Paulus, het werk met de diverse partners in de wereld uitvoerig kunnen presenteren.

Wij toonden een reeks beelden, zie de bijgevoegde foto. Ook presenteerden de voorzitter en de secretaresse van de groep (IAKDM) op vrijdagmiddag in de grote zaal van de voormalige Bondsdag de breed gedragen visie die er thans leeft. Op vrijdagavond hielden we, in aanwezigheid van een grote groep geïnteresseerde congresdeelnemers, in het Seminarie elders in de stad onze twee jaarlijkse vergadering. Daar was nog veel meer aandacht voor wat er leeft en speelt bij onze partners overzee aan levend Geloof. Wat hebben gelovigen, priesters en bisschoppen er veel voor over om Gods bedoelingen met deze wereld waar te maken door hun persoonlijke inzet! Ze doen dat door af te zien van glansvolle carrières maar vooral ook door volharding in moeilijke omstandigheden.

Voorbeelden van diverse projecten zoals inzet voor vrede, voor opvang van jeugd, bouw van watervoorzieningen, onderwijs of gehandicaptenzorg werden uitvoeriger getoond. Zo was er een verslag vanuit Oostenrijk waar men zich had ingezet voor flits vervoer in het begin van de oorlog van kinderen van een weeshuis in Oost Oekraine. De Oostenrijkse diaconaatsgroep organiseert al jaren elke zomer een kamp voor deze kinderen.

Ook legio andere projecten kwamen aan de beurt, zoals de Duitse zg. Sternsinger actie voor verrijdbare scholen op de Filipijnen, een project van de Filippijnse Onafhankelijke Kerk dat tijdens de Corona periode werd opgezet en waar Missie Sint Paulus vorig jaar in een actie steun voor heeft gevraagd.

De collecte tijdens de eucharistieviering in Bonn werd bestemd voor het fruit-droog project in het door natuur- en politiek geweld getroffen gebied van Noord Mozambique en leverde ruim € 1500 op.

De volgende vergadering van de IAKDM vindt plaats in Zwitserland in juni 2024.