Nieuws

MYSTIEK: eenheid en stilte

Anne Maaike interviewt de rector van het Anglicaanse seminarie in Bunia, Congo.

Projecten en Acties

Projecten

Sint Paulus Missie en Diaconaat Buitenland Sint Paulus Missie en Diaconaat Buitenland richt zich op projecten waarin de beide aspecten, missie en/of diaconaat, aan bod komen en … >

Acties

Jaarlijks worden er een voorjaars- en een najaarsactie gehouden en met ingang van 2023 wordt elk jaar een project voor de landelijke Vastenactie aangedragen. Doordat … >