Berichten in Acties

Voorjaarsactie 2020

De Bisschoppelijke Commissie ‘Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland’ houdt elk jaar een voorjaars- en een najaarsactie die gewoonlijk met ‘De Oud-Katholiek’ worden meegestuurd. … >>