Voorjaarsactie 2019

´Het zout der aarde zijn´, startte in Wenen echt

Dat was het thema op het Oud Katholieken Congres in Wenen afgelopen september. Er werd veel besproken, er  gebeurde later ook van alles onverwachts mee. Zo was ik op een van de vele workshops, een over trauma´s. Daar liet ik iets los over het traumaverwerkingsproject in het grote vluchtelingenkamp Marratane in Mozambique waar bisschop Manuel Ernesto al jaren mee bezig is. Onze OK Vastenactie van 2016. Hij heeft in de parochies rondom het kamp parochianen gevraagd om steun aan de 17.000 vluchtelingen ter plekke. En gekregen. Met elkaar draaien ze inmiddels ook een aantal zelfhulpgroepen, waarbij men met elkaar probeert de oorlogs- en vluchttrauma´s te verwerken. Want ja, in je tent verdwijnt al dat verdriet niet zomaar……..    

 

Kortom, niet eenvoudig. Zeker omdat je niet, zoals in Nederland, steun hebt van experts zoals van het Centrum 40-45. Of van psychologen die oud mariniers of VN-soldaten ondersteunen.  Ondertussen lijkt er voor de buitenwereld met de tenten van de VN en wat zakken rijst voor het dagelijks brood en nood gezorgd. Maar bisschop Manuel en zijn mensen willen meer en krijgen steeds meer gedaan. Nu kwam na het Weense congres ineens een aanbod binnen van 2 dames-psychotherapeuten, die hadden meegekregen dat Manuel nog  wat extra steun kan gebruiken. Ze zijn trauma specialisten met veel wereld ervaring. Ze bieden aan om Pro Deo een tijdje te helpen in het kamp in Mozambique. Ze willen dus dat zout der aarde zijn.

 Door zware gevallen te gaan ondersteunen en extra bijscholing voor al die welwillende zelfhelpgroepen met hun onbetaalde parochianen. Geweldig. Of we de vliegkaartjes en de visa zouden willen betalen. Bed, bad en brood voor deze twee dames regelen bisschop Manuel en zijn parochianen. Dus, ja, wij van Sint Paulus zien dat wel zitten. De kosten belopen rond de € 2600. Helpt u ook het zout verspreiden ?

 

Loek Wagenaar, Missie en diaconaat St Paulus