Vastenactie 2020

STEUN HET BETHUNE HUIS

 

In Hong Kong werken 380.000 migrantenarbeiders, 98 % daarvan zijn vrouwen. Vrouwen die gedreven door armoede in het buitenland in de huishouding werken. Hun inkomen gebruiken ze om hun families in het thuisland te steunen. In 2016 en in 2018 hebben wij uw steun gevraagd voor de migrantenvrouwen die terecht komen in het Bethune Huis in Hong Kong, een opvanghuis voor migrantenvrouwen die te maken krijgen met te veel werkuren, met het niet betalen van loon en met fysiek en/of seksueel misbruik. Het Bethune Huis heeft een telefonische hulplijn voor vrouwen die om deze redenen weg willen bij hun werkgever. In het holst van de nacht worden de vrouwen door een medewerker van het Bethune Huis per taxi opgehaald bij hun werkadres en naar de veilige haven van het Bethune Huis gebracht.  

 

Migrantenarbeiders in Hong Kong van wie het arbeidscontract om welke reden dan ook wordt beëindigd, mogen niet werken en zij mogen nog maar maximaal 14 dagen in de stad verblijven. Om hun werkgever aan te kunnen klagen, moeten de vrouwen die in het Bethune Huis verblijven dus een bezoekersvisum aanvragen zodat ze niet het land worden uitgezet en een gerechtelijke procedure kunnen starten. Voor deze gerechtelijke procedure wordt van de vrouwen een eenmalige eigen bijdrage van € 67 gevraagd. Alle andere kosten voor de gerechtelijke procedure worden door de regering in Hong Kong via een regeling voor gerechtelijke hulp (Duty Lawyer scheme) gesubsidieerd.

 

Het juridisch afhandelen van een aanklacht met betrekking tot de arbeidsomstandigheden duurt ca. 2 à 3 maanden. Het afhandelen van aangiftes betreffende niet betaald loon en fysiek en/of seksueel misbruik kost ca. 6 tot 8 maanden. Omdat de vrouwen gedurende die tijd niet mogen werken, zijn zij voor eten en onderdak afhankelijk van liefdadigheidsorganisaties zoals het Bethune Huis. Omdat ze met een bezoekersvisum geen toegang tot de gezondheidszorg en medische zorg hebben, zijn de vrouwen ook daarvoor afhankelijk van het Bethune Huis. De gedachte van maanden van onzekerheid zonder een inkomen met een familie in het thuisland die niet langer financiële steun ontvangt, veroorzaakt veel stress bij de vrouwen. In het Bethune Huis krijgen zij op allerlei manieren steun om ze mentaal en emotioneel sterk genoeg te maken om de rechtszaak aan te kunnen. Ze mogen de cursussen “Ken je rechten en het legale proces” en “Stress reductie” volgen. Daarnaast hebben de vrouwen steun aan elkaar.

 

De medewerkers van het Betune Huis weten hoe het gerechtelijk systeem in Hong Kong werkt. Zij helpen de vrouwen o.a. met de aanvraag tot verlenging van het visum, het aangifte doen bij de politie (soms met een vertaler erbij), de coördinatie tussen advocaten en relevante overheidsinstellingen en consulaten, met het uitrekenen op hoeveel loon een vrouw nog recht heeft, gebaseerd op de gegevens van haar arbeidscontract, zodat zij dit kan opeisen via het gerechtshof.

De medewerkers zorgen voor vervoer naar het gerechtshof en ondersteunen de vrouwen tijdens de rechtszaak. Tijdens de gerechtelijke procedure worden de vrouwen zo’n 15 tot 20 keer ondervraagd door de politie en advocaten alsook in de rechtszaal. Dit betekent dat zij elke keer naar het politiebureau, het advocatenkantoor en de rechtbank moeten reizen.

 

Met de opbrengst van de Vastenactie 2020 zullen de vrouwen gesteund worden door een aantal van de onderstaande kosten die gepaard gaan met de rechtsgang te dekken. Wij hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen !

Kosten verlenging visum €27

Eenmalige eigen bijdrage € 67

Vervoer naar de rechtbank € 23

Medische hulp, gemiddeld € 35

Cursus ‘Ken je rechten en het legale proces’ €28