Voorjaarsactie 2020

De Bisschoppelijke Commissie ‘Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland’ houdt elk jaar een voorjaars- en een najaarsactie die gewoonlijk met ‘De Oud-Katholiek’ worden meegestuurd. Helaas bleek dat dit voorjaar niet mogelijk. Vandaar dat wij onze voorjaarsactie nu graag via deze Nieuwsbrief onder uw aandacht brengen. Wij hopen dat u toch een gift over wilt maken nu er geen acceptgiro meegestuurd kan worden. Hoe u een gift kunt overmaken, leest u onderaan voor onze VOORJAARSACTIE SINT PAULUS:

 

……………. en voor vlijt een dikke voldoende !

Tijdens onze najaarsactie 2019 hebben we u verteld hoe ze in Mozambique de integratie van lokale jongeren en van Congolese vluchtelingen gestalte geven. Bisschop Manuel start met de bouw van een klein internaat vlak naast een nieuwe middelbare school. Dat internaat wordt neergezet voor een aantal jonge meisjes uit het vluchtelingenkamp Marratane en enkele omliggende dorpen. Om doordeweeks de lessen samen te volgen. We vroegen uw steun en kregen die. Want zie : te midden van alle drukte rondom Kerst bracht u € 3200 bij elkaar voor de bouw van dit kleine internaat. Ze zetten er een groentetuin met fruitboompjes naast zodat de begeleidsters en leerlingen hun eigen voeding kunnen kweken.  We tonen u – zodra alles klaar is – heel graag de foto’s.  

Nu nog de inrichting: (zelf getimmerde) houten bedden passen helemaal bij dit gebouw. En tafels en enkele kasten zijn ook noodzakelijk. Wie van goede wil is en deze kans om door te mogen leren met beide handen aangrijpt, heeft schoolspullen nodig voor de lessen. Geeft u de meisjes, die in Mozambique als dorpsbewoner of als vluchteling te vaak weinig perspectief hebben – en te vroeg zwanger worden – een kans op een goede opleiding ? Lokale gelovigen doen hun best om mee te helpen bij de bouw en voor een betrouwbare menselijke begeleiding en opvang. We nodigen u van harte uit om ook mee te doen.

De acceptgiro is vervangen door onze online-geef-module waarmee u via iDeal, Creditcard, Pay Pal of één van de andere mogelijkheden heel gemakkelijk kunt doneren, door op de volgende link te klikken: https:// www.geef.nl/nl/doneer?charity=8591&type=e.

Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks een bedrag overmaken via ons rekeningnummer: NL85INGB0000464575 t.n.v. St. Paulus Missie en Diaconaat te Capelle a/d IJssel o.v.v. voorjaarsactie

Wij zien uw bijdrage heel graag tegemoet!