Goede zorg voor chronisch zieken

In de maand juni wordt elke zondag in de parochies gecollecteerd voor een project van Missie Sint Paulus.

Dit keer is dat voor het werk van de koptische zusters in Beni Souef, Egypte. Deze zusters wonen in een klooster maar mogen daarbuiten werken ten bate van de maatschappij. Zij zetten zich in voor scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen, tehuizen voor gehandicapten en voor een ziekenhuis.

De afgelopen jaren hebben wij uw steun regelmatig gevraagd voor het El Salam Ziekenhuis. Eerst voor de bouw ervan, later voor het bijdragen in de kosten van bijv. nierdialyse en fysiotherapie voor patiënten die dit zelf niet kunnen betalen.

Deze maand wordt uw hulp opnieuw gevraagd voor het El Salam ziekenhuis. Dit keer voor patiënten met een chronische, ongeneeslijke ziekte voor wie de kosten voor het stellen van de diagnose, voor de behandeling en voor medicijnen te hoog zijn en van wie ook hun familie niet over middelen beschikt om deze kosten te betalen. Het ziekenhuis beschikt ook over een hospice voor diegenen die uiteindelijk aan hun chronische ziekte zullen overlijden. U begrijpt vast dat de kosten daarvan ook niet op te brengen zijn.

Zuster Acenant zit in het bestuur van het El Salam Ziekenhuis. Zij krijgt goed zicht op wie financiële steun nodig heeft voor de medische kosten omdat zij hierbij samenwerkt met priesters en imans uit de omliggende dorpen. U merkt het: de geloofsovertuiging van de patiënt is niet van belang. De geestelijken weten welke dorpsgenoten het niet breed hebben en schrijven in dat geval een brief waarin bevestigd wordt dat de betreffende patiënt de kosten niet zelf kan betalen. Bij aankomst in het ziekenhuis dient de patiënt de brief in bij de administratieve afdeling die daardoor meteen weet dat de patiënt in aanmerking komt voor financiële steun. Gemiddeld bedragen de kosten per patiënt € 60.

We hopen met de opbrengsten van de collecten bij te kunnen dragen aan goede zorg voor de chronisch zieken in Beni Souef!