Opbrengst Vastenactie 2023

In 2023 was de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen en in Goma in Oost Congo. Zij ontvangen niet alleen psychologische begeleiding en medische zorg maar er worden ook maaltijden bereiden en er was geld nodig voor het renoveren en uitbreiden van de bestaande schoolgebouwen. Voor meer informatie over dit project klik hier.

Dankzij uw donaties werd in 2023 in totaal bijna € 15.000 ontvangen waarvoor heel hartelijk dank!