Dáár zit Jezus !

Ik ben Rika Oppewal, actief als coördinator van de diaconie in de Oud Katholieke Kerk in Utrecht. Een jaar geleden hoorde ik ‘toevallig’ dat er behoefte was aan iemand die het diaconaat binnen de parochie opnieuw mee vorm wilde geven. Toen kwamen er allerlei dingen samen: ik was met pensioen en wilde vrijwilligerswerk doen, ik organiseer graag dingen en vind het boeiend contact met allerlei ‘soorten’ mensen te hebben. EN ik wilde al jaren meer aan diaconaat doen. Dus zei ik ‘ja’.

Waarom diaconie? Dit vloeit volgens mij voort uit het geloof dat we als mensen met God en met elkaar verbonden zijn én gelijkwaardig. We zijn samen verantwoordelijk voor een menswaardige toekomst voor iedereen en hebben dus de opdracht naar elkaar om te kijken. Daarbij denk ik dan speciaal aan het verhaal dat Jezus vertelt in Mattheüs: ‘in zoverre jij dit aan één van mijn minste broeders (en zusters) hebt gedaan, heb je dit aan Mij gedaan’.

Ik zat eens in de Dom tijdens het Middaggebed, tegenover mij zat een dakloze man. Ineens, zomaar, werd ik doorstroomd met het weten: dáár zit Jezus. Sinds die tijd wil ik binnen en buiten de kerk aan diaconaat werken. Laat dat nou mooi passen bij de kwaliteiten die ik heb en waar ik plezier in heb.

Ik ervaar het alsof de Geest alles samenbrengt.