Najaarsactie 2020

St Paulus heeft al vele jaren een band met de Koptische zusters in Beni Souef, Egypte. In het najaar van 2013 heeft u geholpen door bakstenen te sponsoren voor het nieuwe ziekenhuis, El Salam. Mede dankzij uw steun is het ziekenhuis gebouwd en verleent men daar nu de nodige zorg aan iedereen die het nodig heeft, ongeacht geloofsovertuiging. In 2016 heeft St Paulus weer uw aandacht gevraagd voor de Egyptenaren, deze keer voor nierdialyse- en fysiotherapiebehandelingen. Velen zijn geholpen door uw gulle giften. In 2018 hebben wij u gevraagd om te helpen de zorgkosten van de armsten te betalen waarvoor u opnieuw royaal gegeven heeft. De zusters merken dat het nog steeds moeilijk is voor de armsten om de zorgkosten te betalen. De priesters en imams schrijven daarom brieven voor parochianen van wie ze weten dat ze het niet breed hebben. Bij aankomst in het ziekenhuis overhandigen de patiënten de brief aan de zuster bij de receptie die dan meteen weet dat zij in aanmerking komen voor financiële hulp bij het betalen van de zorgkosten.

Voor de najaarsactie willen wij uw steun vragen voor Egyptenaren die getroffen zijn door Corona, vooral de armsten in het Beni Souef Bisdom. Wij hopen veertig patiënten te kunnen helpen met medische onderzoeken, röntgenfoto’s en behandelingen, vooral patiënten die thuis zitten en niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. Gemiddeld kost dit € 65 per patiënt.

In Egypte zijn vanuit de regering geen maatregelingen getroffen om te helpen tijdens de coronacrisis. Dagloonarbeiders krijgen nu geen werk. Zij die gedwongen zijn thuis te zitten, hebben nu geen inkomen. Geen werk betekent vaak geen of minder eten. De zusters verstrekken voedselpakketten en/of maaltijden aan vijftig arme gezinnen die getroffen zijn door corona. Gemiddeld kost dit ca. € 5 per gezin.

De zusters vragen ook hulp met betrekking tot de kosten voor de ontsmettingsmiddelen die zij gebruiken. Er zijn honderd zusters die dankbaar en belangrijk werk doen in de gemeenschap, per zuster bedragen de kosten voor de ontsmettingsmiddelen ca. € 4 voor ongeveer een half jaar.

Wij hopen dat wij net zoals voorgaande jaren op uw steun kunnen rekenen.  Bij voorbaat dank, ook namens de zusters in Beni Souef.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *