Najaarsactie 2019

Eindejaarsactie

Babyloniers, Samaritanen, le Pen en de Birmese Rohingya. Ja, het is van alle tijden en plaatsen: hoe ga je om met vluchtelingen en ballingen, met vreemden? Bisschop Manuel in het nieuwe missionaire bisdom Nampula, in Noord Mozambique, studeerde aan de VU in 2015 en bezocht ons in Nederland in 2015 en 2017.

Zijn inzet voor traumaverwerking voor de vluchtelingen in het kamp Marratane steunden we als kerk met de Vastenactie van 2016. De bewoners in de omliggende dorpen heeft hij jaren geleden al gevraagd of ze willen meehelpen met de opvang van de (veelal Congolese en Boeroendese) vluchtelingen. Mensen gaven gehoor aan zijn oproep tot een christelijke aanpak en staken een hand toe. Maar wie doet er wat aan de problemen van deze dorpsbewoners? Een daarvan is het ontbreken van scholing voor meisjes. Iedereen ziet hoe veel meisjes te jong en onopgeleid in een relatie verzeild raken. Te veel van hen zijn onvoorbereid en erg vroeg zwanger. In Mozambique is de helft (50 % ) van de bevolking jonger dan 12 jaar. U leest het goed. Nood aan de vrouw dus. Is er een alternatief? Binnenkort bouwt de staat een middelbare school in deze regio. Bisschop Manuel wil nu een eenvoudig internaatje naast de school bouwen. Samen met een groentetuin en fruitbomen voor eigen gebruik en een keuken om zelfverzorgend te zijn. Alles om een grote groep meisjes uit de dorpen èn uit het kamp daar begeleid te laten wonen tijdens de schooldagen. Drie vliegen in één klap: schoolopleiding, onderlinge integratie èn kweek- en kookvaardigheden. En dat alles in een geloofsondersteunende omgeving met gemotiveerde begeleidsters. Wij waren gelijk enthousiast. U ook? Geeft u deze Afrikaanse meisjes nu en in de komende generatie deze prachtkans? Wij hebben het benodigde geld voor de grondaankoop al mogen ontvangen. En zijn zo overtuigd van alle goede kanten van dit plan dat we de opbrengst van de najaarsactie willen verdubbelen. Doet u mee ? Alvast dank voor uw steun.