2023: een spannend jaar !

Eind december 2022 viel er in Oud-Katholiek Nederland voor de laatste keer een acceptgiro op de mat ten behoeve van een voor- of najaarsactie van Missie Sint Paulus. De acceptgiro’s voor onze acties werden altijd meegestuurd met het landelijk tijdschrift De Oud-Katholiek. Al ruim een jaar was het bij het bestuur van Missie Sint Paulus bekend dat Nederlandse banken de acceptgiro vanaf 2023 niet langer als mogelijkheid zouden aanbieden. Dit maakte dat het bestuur al langere tijd aan het nadenken was over een nieuwe (digitale) wijze van fondsenwerving. Toen ook duidelijk werd dat De Oud-Katholiek niet langer in papieren vorm zou verschijnen, werd het zoeken naar een andere manier van fondsenwerving nog urgenter.

Hoe mooi was het dat het Collegiaal Bestuur in dezelfde tijd zocht naar een manier om meer ruimte te geven aan missie en diaconaat in het landelijke collecterooster! In overleg met het bestuur van Missie Sint Paulus is er een nieuw landelijk collecterooster vastgesteld dat in 2023 is ingegaan. Daarin is o.a. te zien dat de opbrengst van de Vastenactie elk jaar bestemd zal zijn voor een project van Missie Sint Paulus.

Toch gaat het een spannend jaar voor Missie Sint Paulus worden. Zullen er via een extra Vastenactie en via collectes in de parochies in de maanden juni en oktober nog voldoende donaties binnenkomen voor onze (langlopende) projecten, nu de acceptgiro’s zijn komen te vervallen? Is het gebruik van QR-codes een optie? Weet u ons nog te vinden? Zou u bereid zijn om structureel te doneren door zelf bij uw bank een periodieke overboeking in te stellen? Allemaal vragen die geleid hebben tot een (publicitair) actieplan om regelmatig van ons te laten horen en u op de hoogte te houden van de voortgang van onze projecten. En natuurlijk zal begin 2024 geëvalueerd worden hoe de veranderingen uitgepakt hebben.

We hopen dat wij op uw (structurele) giften mogen blijven rekenen. Onze broeders en zusters in Congo, Egypte, Mozambique, Hong Kong en de Filippijnen verdienen onze steun! Zij zijn het immers die zich met hart en ziel inzetten om de projecten uit te voeren!