Tanzania

African Sisters of St. Mary

GEZONDHEID, KINDEREN

Vanuit de gezamenlijke missie- en diaconaatsverenigingen binnen de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht kiezen we iedere 4 jaar enkele projecten die wij gezamenlijk ondersteunen. Voor de periode 2014-2016 staat het werk van de African Sisters of St Mary in Tanzania centraal. Met de zeven Europese O.K. kerken gezamenlijk kunnen we iets opzetten wat anders wellicht onbereikbaar zou zijn.

De Anglicaanse zusters van St Mary vormen een frisse jonge congregatie die pas 20 jaar geleden is opgericht. De zusters stellen zich ten doel om steun te bieden in moeilijke gebieden, zoals in Zuid-Tanzania. Hun kleine kliniek voorziet in een enorme behoefte, want het eerste ziekenhuis staat op vele uren loopafstand. Uitbreiding van de kliniek met een gezondheidscentrum voor moeder en kind was een grote wens van de zusters. Een deel van de zusters heeft, samen met het nieuwe hoofd van de kliniek, die voor weinig geld daar wilde komen werken, de uitvoering van het gezamenlijke project in gang gezet en inmiddels ook een goede analyseruimte en een bevallingskliniek gerealiseerd.

We bouwen nu o.m. mee aan een consultatiebureau voor moeder en kind. Verder wordt er bijgedragen aan extra opleidingen voor de zusters. Het aantal zusters groeit gestaag nu men ziet dat hun idealisme goed is voor de hele regio. Hout, gezaagd  van eigen bomen gebruiken de zusters onder meer voor de bouw van de nieuwe kliniek in Sayuni

Website: www.africansisters.org.uk