Mozambique

Anglicaanse bisdom van Niassa

JEUGD, ONDERWIJS, KERKOPBOUW

De Anglicaanse kerk van Mozambique is een snel groeiende kerk. Na een bloedige en langdurige burgeroorlog, gevolg van het afwerpen van het koloniale Portugese bewind, probeert het land aan een nieuwe toekomst te werken. In 2004 telde het bisdom 300 kerkplekken, met slechts 18 priesters. Wel waren er ongeveer 500 catecheten werkzaam, enthousiaste gelovigen, onbetaald en nauwelijks opgeleid. Tijd dus voor een opleidings-programma ! Catecheten met voldoende capaciteiten kregen een intensieve training en de besten onder hen werden opgeleid  tot ‘community-priest’. Gekozen uit de eigen gemeente en ook bestemd voor die gemeente.

Maar waar geef je die cursussen? Het bisdom beschikte in Lichinga over een vervallen boerderij met bijgebouwen. Dit complex is geheel  gerenoveerd. Bisschop Mark schreef : ’Het was een hele uitdaging van varkensstallen slaapzalen te maken’. Na de renovatie beschikt men ondermeer over twee slaapzalen, toilet- en doucheruimten, leslokalen, een eetzaal en een keuken. Het complex wordt intensief gebruikt en is zo’n succes dat er plannen zijn om er samen met andere kerken een oecumenisch seminarie te vestigen.

Meer dan de helft van de kerkgangers is jonger dan 18 jaar. De Vastenactie 2012 werd daarom bestemd voor de uitbouw van het jeugdwerk met volop thema’s als “op eigen benen staan”, aids, en “zorg voor anderen in de praktijk”. Ook is er nu geld voor het maken van kinderboeken met Bijbelverhalen in het Portugees.

Websites:www.almalink.org/dioceses/dionia.htm
 www.niassa.anglican.org/home.html

Giften voor Mozambique kunt u overmaken aan

St. Paulus, ok missie en diaconaat buitenland te Capelle a/d IJssel
Bank: NL85INGB0000464575
o.v.v. Mozambique