Archief acties

Jaarlijks worden er een voorjaars- en een najaarsactie gehouden en eens in de twee jaar wordt een project voor de landelijke Vastenactie aangedragen. Doordat de commissie bestaat uit vrijwilligers zijn er geen overheadkosten, waardoor elke euro die u geeft daadwerkelijk ten goede komt aan een project.

Voorjaarsactie 2020

De Bisschoppelijke Commissie ‘Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland’ houdt elk jaar een voorjaars- en een najaarsactie die gewoonlijk met ‘De Oud-Katholiek’ worden meegestuurd. … >