Archief acties

Tot en met het jaar 2022 werden jaarlijks een voorjaars- en een najaarsactie gehouden en eens in de twee jaar werd een project voor de landelijke Vastenactie aangedragen. Met ingang van 2023 is dit gewijzigd. Nu worden in de parochies collectes gehouden op alle zondagen van de maanden juni en oktober en is jaarlijks de opbrengst van de landelijke Vastenactie bestemd voor een project dat door parochies in de schijnwerpers wordt gezet. Doordat de commissie bestaat uit vrijwilligers zijn er geen overheadkosten, waardoor elke euro die u geeft daadwerkelijk ten goede komt aan een project.

Voorjaarsactie 2020

De Bisschoppelijke Commissie ‘Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland’ houdt elk jaar een voorjaars- en een najaarsactie die gewoonlijk met ‘De Oud-Katholiek’ worden meegestuurd. … >