Najaarsactie 2018

Bethune huis maakt vrouwen weerbaar

In Hong Kong werken 250 000 migranten arbeiders. Vrouwen die gedreven door armoede in het buitenland in de huishouding werken. Hun inkomen gebruiken ze om hun families in het thuisland te steunen.  In 2016 hebben wij uw steun gevraagd voor de migrante vrouwen die terecht komen in de opvanghuis Bethune huis. Helaas zijn er nog steeds  vrouwen die te maken krijgen met uitbuiting of verbale /fysieke terreur. De Bethune huis is er voor hen en geeft op allerlei niveaus hulp. De medewerkers van de  Bethune huis helpen de vrouwen om gerechtigheid te krijgen en  maken ze weerbaar. Terwijl de rechtzaak tegen de werkgever gaande is,is het in Hong Kong illegaal voor de vrouwen om andere werk te vinden en zijn dus afhankelijk van liefdadigheidsorganisaties zoals de Bethune huis voor eten en onderdak. Opvang van één vrouw kost €14 / dag.

 

Per jaar worden 600 vrouwen geholpen. De gemiddelde verblijftijd is ergens tussen 2 weken en 2 maanden. In het huis verblijven gemiddeld 30 vrouwen.. Workshops worden in zowel Tagalog (taal van Philipijnen)  en Bahasa (taal van Indonesia) gegeven. Iedere week worden de workshops  Ken je rechten en verplichtingen en  Stress reductie gegeven. De aantal  deelnemers varieert tussen 8 en 12 vrouwen. Het volgen van deze workshops is als erg waardevol door de vrouwen ervaren. Gun jij een of meerdere vrouwen zo’n waardevolle workshop?

Workshop Ken je rechten en verplichtingen kost €12                           

Workshop stress reductie kost €17

Tijjdens kerst en nieuw jaar voelen de vrouwen eenzaam, hebben heimwee en wensen dat ze thuis waren.  De Bethune huis probeert om om een thuis weg van huis te zijn waar de vrouwen elkaars familie worden en elkaar steunen. Kerst en nieuw jaar vieren kost geld. Ze geven elk vrouw een cadeau, er word voor eten , drinken en vermaak gezorg. Help je mee om de kosten te dekken ?  

Kerstmis vieren €655

Nieuwjaar vieren €655

 

Alvast bedankt voor uw steun

 

Karen Dejonge, Contactpersoon Hong Kong