Van spanning naar blijdschap en dankbaarheid!

Vorig jaar schreven wij hier dat 2023 een spannend jaar zou worden voor Missie Sint Paulus. Na het afschaffen van de acceptgiro en het opheffen van het landelijke tijdschrift De Oud-Katholiek waar onze acties bij meegestuurd werden, was het niet langer mogelijk om onze projecten op die manier onder uw aandacht te brengen.

En precies in die periode van zorg bleek het Collegiaal Bestuur een nieuw landelijk collecterooster te willen maken met daarin meer ruimte voor missie en diaconaat. Dit rooster ging in per 2023. Spannend want…..zouden via een extra Vastenactie en via collectes in de parochies in de maanden juni en oktober nog voldoende donaties binnenkomen voor onze (langlopende) projecten? Zou het gebruik van QR-codes een optie zijn? Wist u ons nog te vinden? Zou u bereid zijn om structureel te doneren door zelf bij uw bank een periodieke overboeking in te stellen?

Onlangs hebben we het eerste spannende jaar geëvalueerd en we zijn blij om te kunnen constateren dat de opbrengsten onze verwachtingen overtroffen hebben. Fijn dat u onze projecten bent blijven steunen. Heel veel dank daarvoor!