Nieuwe aanplant in Bunia

Het bomenproject in Congo dat Missie Sint Paulus al enkele jaren steunt verloopt voorspoedig. De bomen rondom de Anglicaanse Universiteit in Bunia worden aangeplant ter bescherming van het terrein en er is een begin gemaakt met de aanleg van een recreatieve tuin.

Inmiddels is al 2,5 hectare opnieuw bebost, net als 100 meter rondom het terrein. Deze maand is gestart met de aanplant van nog eens een halve hectare en 25 meter rondom.

Niet alleen de studenten en medewerkers van de universiteit zijn betrokken bij het project, ook de mensen die rondom het universiteitsterrein wonen, zetten zich inmiddels in. Men is zich steeds meer bewust van de invloed van de herbebossing op hun gezondheid en welzijn. De negatieve gevolgen van luchtvervuiling worden verzacht en in de tuin kan men ontspannen en elkaar ontmoeten.