Bomen in Bunia

In onze Najaarsactie 2021 werd uw steun gevraagd voor het bomenproject in Bunia, Congo. Dankzij uw giften heeft men bomen aangeplant en eerder dit jaar heeft u hier al kunnen lezen over de voortgang van dit project. Onlangs ontvingen wij opnieuw foto- en filmmateriaal dat wij graag hier delen. Zoals u kunt zien, groeien de bomen gestaag. Dit keer is er helaas geen geluid bij de opname maar u kunt zien dat er veel wind staat, wat de noodzaak van de aanplant duidelijk maakt.

Het is de bedoeling dat het hele terrein van de Anglicaanse Universiteit in Bunia omheind en daarmee beschermd zal worden tegen schade die anders veroorzaakt wordt door regen en wind. Ook blijft het terrein zo beschikbaar voor voedselvoorziening. Op het bijbehorende terrein van de Universiteit wordt namelijk van alles verbouwd om de studenten en hun gezinnen van voedsel te voorzien. Bovendien dient het terrein als een plek van geborgenheid en ontmoeting voor mensen die op de vlucht zijn voor het geweld van rebellengroepen.

Missie Sint Paulus blijft met uw hulp de komende drie jaren graag dit project steunen!