Afscheid penningmeester

Op 26 november heeft het bestuur van Missie Sint Paulus na 14 jaar afscheid genomen van penningmeester Teun van Dam. Tijdens zijn laatste bestuursvergadering werd Teun toegesproken door vice-voorzitter Loek Wagenaar die hem typeerde als bescheiden, praktisch en volhardend.

Vlak nadat Teun als penningmeester aangesteld werd, heeft hij samen met John Romeijn de financiële administratie van Missie Sint Paulus in een nieuw en overzichtelijk jasje gegoten. Dat maakte dat we als bestuur elke vergadering goed geïnformeerd werden over de financiële stand van zaken. Een goede penningmeester zwaait met het vingertje als er al te enthousiast geld dreigt te worden uitgegeven. Bij Teun was het meestal eerder het tegenovergestelde: hij wees ons er regelmatig op dat nu eindelijk dat geld moest worden overgeboekt naar partner X of project Y.

Het bestuur van Missie Sint Paulus is enorm dankbaar voor de inzet van Teun. Hij wist op een bescheiden maar volhardende manier de besluitvorming rond te krijgen. Zelfs schakelde hij indien nodig zijn zoon in om mooie posters voor onze Vastenacties en onze Missiekalenders te ontwerpen. En het feit dat Teun kerkbreed betrokken is, bleek een groot voordeel. Zo heeft Teun als lector met zijn inspirerende overweging in de parochie Gouda voor een vliegende start van onze jubileumtour langs parochies gezorgd.

We hebben als bestuur de afgelopen 14 jaren mogen genieten van de samenwerking met een fijn en betrouwbaar mens, zoals je je het allerliefste een penningmeester zou wensen in een bestuur als het onze!

De afgelopen maanden heeft Teun Sonja Schoon-Visser ingewerkt! We hebben er alle vertrouwen in dat we met haar een waardig opvolgster voor hem gevonden hebben.