Hulpeloos tegenover een oorlog?

Vindingrijk in tijden van nood. Een brief uit Polen.

Voor de zomervakantie heeft u kunnen doneren aan een project van de Poolse Oud-Katholieke kerk, om de kerk te ondersteunen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook Missie Sint Paulus heeft een bijdrage overgemaakt. Bisschoppelijk vicaris Andrezj Gontarek heeft ons in een brief laten weten hoe de situatie is en waar het geld aan besteed kon worden. Hieronder leest u zijn brief, vertaald uit het Pools.

—————————————–

Uit het Evangelie van Matteüs 25:35-36;40

‘Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken, Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij, Ik was ziek en jullie bezochten Mij… Ik verzeker jullie, wat jullie gedaan hebben aan één van de minsten van deze, Mijn broeders, hebben jullie aan Mij gedaan.’

Na de start van de Russische agressie in Oekraïne zijn veel geestelijken en gelovigen van onze kerk zeer actief geweest in het helpen van onze zusters en broeders – kinderen, moeders en ouderen. Wij zijn onze zusters en broeders in Nederland zeer dankbaar dat zij ons te hulp zijn geschoten met gebed en materiële hulp. Uw welkome steun kwam precies aan op het moment dat er vluchtelingen uit Oekraïene arriveerden. Zij zullen die hulp nog lang nodig hebben.

Als gevolg van de vijandelijkheden komen velen nog steeds zonder persoonlijke bezittingen in Polen aan. Wat is het dan bemoedigend dat zij onderdak, voedsel, schoonmaakmiddelen, ondergoed en kleding vinden. Volgens sommigen leven er meer dan 2 miljoen vluchtelingen onder ons – velen sinds de dag dat de oorlog uitbrak. Eind februari en begin maart was de moeilijkste tijd – ook voor ons was het een schok – om massa’s kinderen, moeders en bejaarden te zien aan onze grens, op stations, in treinen die tot de nok gevuld waren.

De Pools-Katholieke Kerk (de Poolse Oud-Katholieke Kerk) biedt pastorale zorg aan haar gelovigen in parochies dicht bij de grens met Oekraïne – in de regio’s Lublin en Podkarpacie – waaronder: Chełm, Lublin, Bażanówka, Łęki Dukielskie en Sanok. Veel van onze parochies zijn naar hun beste vermogen betrokken geweest bij een breed scala aan liefdadigheids- en zorgactiviteiten voor Oekraïense vluchtelingen. Inzamelingen van voedsel, kleding, cosmetica of hygiënische artikelen vinden tot op de dag van vandaag plaats.

De geestelijken proberen in overleg met de plaatselijke autoriteiten voortdurend tegemoet te komen aan de behoeften van onze gasten. Een dergelijke samenwerking tussen onze parochies en de plaatselijke autoriteiten vindt bijvoorbeeld plaats in Bażanówka of Łęki Dukielskie, waar enkele tientallen mensen uit de Oekraïne een veilig onderdak hebben gekregen. Zij zijn in de winter in Polen aangekomen en waren niet voorbereid op een lang verblijf ver van huis. Daarom hebben zij nu, nu het weer verandert, andere schoenen, kleren of hygiëneartikelen nodig. Als er gewoon iets gekocht moet worden, staan ze niet alleen met zulke dilemma’s. Vandaag de dag verbaast het niemand dat de pastoor en zijn gezin in de pastorie wonen, maar ook Oekraïners die door de broederoorlog uit hun huizen zijn verdreven.

Een groot deel van de Oekraïners die onder ons wonen, bestaat uit kinderen en jongeren. In gesprek met geestelijken die als catechisten op scholen werken, stellen wij ook de zorg voor Oekraïense leerlingen aan de orde. Velen nemen deel aan onderwijs op afstand, waarbij ze via Zoom in verbinding staan met hun leraren in Oekraïne. De afgelopen twee jaar hebben wij allen niet alleen geleerd om op afstand te werken, maar ook om op afstand te leren – een groot geluk in de realiteit van de oorlogstijd. Hier doet zich echter vaak een ander probleem voor – hoe leer je op afstand met behulp van, in het beste geval, mobiele telefoons? Het is onder meer dankzij uw hulp dat de parochie in Lublin 18 laptops kon aanschaffen en ze aan kinderen en jongeren in Krzczonów, Lublin, Chelm en Kotlow kon geven.

Onder de geestelijken van de Pools -Katholieke Kerk mogen we pastoor Tadeusz Budacz van de parochie van St Barbara in Małobłądz niet vergeten, die sinds het begin van de oorlog sterk betrokken is geweest bij de hulp aan Oekraïne. Samen met bewoners van het district Olkusz organiseert hij transporten van de meest noodzakelijke goederen als onderdeel van de activiteiten van de “Strong Foundation”. Dankzij de organisatie zijn er ook nieuwe flats gecreëerd voor Oekraïners die in de wijk wonen. De inzameling en de reis wekte grote belangstelling bij de inwoners van het district Olkusz. Het resultaat was dat vier busjes gevuld met de meest noodzakelijke spullen naar Medyka reden. Zo begonnen regelmatige acties die door de deelnemers “Strong Convoys” werden genoemd. De daaropvolgende acties reikten veel verder dan de Pools-Oekraïense grens. Met de Strong Convoys werden veel goederen geleverd aan onder meer Vinnik, Mariupol, Kharkiv en Irpin. In het kader van de campagne Licht voor Oekraïne, georganiseerd in samenwerking met Jakub en Marlena Madej, gingen verschillende vrachtwagens en minibusjes met kaarsen en navullingen van kaarsen naar Oekraïne. Ze werden naar steden zonder elektriciteit gestuurd en naar schuilplaatsen waar mensen zonder licht verbleven, aldus pastoor Tadeusz Budacz.

Een andere actie die door de deelnemers aan Strong Convoys werd georganiseerd was Water voor Oekraïne. Opnieuw reden vrachtwagens en bestelwagens over de Poolse oostgrens, dit keer geladen met mineraalwater. Er werd ook een paasfeest voor de Oekraïners georganiseerd waarbij voedsel werd geleverd.

Veel mensen zijn betrokken bij het helpen. Vrijwilligers uit het district Olkusz zijn tot diep in de nacht bezig met het inpakken van de donaties voor de inzameling. De activiteiten van de Strong Foundation houden niet op bij het inzamelen en leveren van de meest noodzakelijke spullen. Wij ontvingen van de heer en mevrouw Zagal en de heer Zacłon twee leegstaande gebouwen, waar negen kamers konden worden gecreëerd. De werkzaamheden en de inrichting van deze gebouwen werden gefinancierd door donateurs uit de VS.

‘We werden geholpen door bedrijven waarvan de werknemers de renovaties gratis uitvoerden. Dit stelde ons in staat nieuwe woonruimte voor Oekraïners te creëren’ meldt pastoor Tadeusz Budacz. Naast het creëren van nieuwe huisvesting is het belangrijk hen te helpen bij het verkrijgen van documenten, het vinden van werk, het vertalen van documenten, het vinden van huisvesting en nog veel meer. Het komt neer op het begeleiden van vluchtelingen bij de aanpassing aan de nieuwe situatie waarin zij zich thans bevinden. Wij willen dat het hier voor hen geen vreemde plek is, hoewel het waarschijnlijk onmogelijk is om het ouderlijk huis te vervangen.

De seminaristen van ons seminarie werken als vrijwilligers die verschillende soorten hulp verlenen aan vluchtelingen – onder meer op het Centraal Station in Warschau. Het is een praktische oefening in pastorale zorg in de breedste zin van het woord: naast degenen staan die hulp nodig hebben.

Sinds 24 februari komt er elke dag een stroom vluchtelingen uit Oekraïne Polen binnen – dit vraagt om veel hulpvaardige handen, en tot nu toe kunnen we iedereen die hulp nodig heeft ook hulp bieden. Voor elke hulp aan een ander mens, hoe groot of klein ook, hartelijk dank. Het laat zien dat wij nooit hulpeloos zijn.

Bisschoppelijk vicaris Andrzej Gontarek