Bomen in Congo succesvol geplant

In ons land hebben bomen een meervoudig functie, van zuurstofproductie tot het beschermen van boerderijen tegen harde wind. Bomen spelen ook in Congo een belangrijk rol. Daar werd een aantal jaar geleden in Bunia begonnen met een bomenproject om het terrein van de Anglicaanse Universiteit van Congo te beschermen. Aan de universiteit wordt namelijk niet alleen lesgegeven maar op het bijbehorende land wordt ook van alles verbouwd om de studenten en hun gezinnen van voedsel te kunnen voorzien. Bovendien dient het terrein als een plek van geborgenheid en ontmoeting voor mensen die op de vlucht zijn voor het geweld van rebellengroepen. Maar…..

het terrein heeft helaas veel last van de natuurelementen mede veroorzaakt door het ingrijpen van mensen in de omringende natuur. Er worden nu dus rondom het hele terrein bomen geplant met een tweeledige functie. De bomen beschermen het land tegen de schade die veroorzaakt wordt door regen en wind en zij vormen daarmee een fysieke begrenzing van het terrein. Bovendien blijft het terrein zo beschikbaar voor de voedselvoorziening. Bijkomend groot voordeel is dat het terrein dient als contactpunt voor mensen in de buurt; mensen uit de omgeving worden bij het project betrokken en zij hebben daardoor minder de neiging om in te grijpen in de natuur. De bomen worden mede verzorgd door de landbouwstudenten van de universiteit.

In onze Najaarsactie 2021 werd uw steun gevraagd voor dit project. De opbrengst van de actie was bijna € 2.200 waarvoor hartelijk dank! Onlangs ontvingen wij bovenstaande foto’s en een filmpje vanuit Congo waarop u kunt zien wat er inmiddels dankzij uw bijdrage bereikt is. Er wordt Frans gesproken bij het filmpje maar de beelden spreken voor zich. U hoort op de achtergrond de wind waaien wat meteen de noodzaak van de aanplant duidelijk maakt!