Bisschop Mark in Den Haag (10 september)

Bisschop Mark kwam ook echt naar Den Haag !

Maandag 10 september was het zover: Bisschop Mark van het Anglicaanse bisdom Niassa was enkele dagen in Nederland en kwam speciaal in Den Haag langs om te vertellen over het evangelisatiewerk in Mozambique. Al enige jaren is de kerkgroei daar een groot succes met indrukwekkende groeicijfers. En wat misschien nog wel belangrijker is: er waait een enorm inspirerende wind door het gebied, dat acht keer zo groot als Nederland is: mensen missioneren ZELF. Daar hebben ze hun tijd graag voor over. Ook al zijn de inkomsten er erg laag en de levensverwachtingen triest, er zijn nieuwe gelovigen, die er alle aandacht voor hebben om ook anderen het Goede Nieuws te vertellen en zij doen dat op eigen kracht en op eigen kosten. Indrukwekkend. Bisschop Mark en zijn vrouw Helen begeleiden dat (naast hun eigen activiteiten) en proberen deze inzet en groei in goede banen te leiden. Opleiden en verdiepen. De kinderkerk en de jeugdgroep van de Haagse parochie spaart al enkele jaren voor het Afrikaanse bisdom, onder andere bij de vastenactie.

 

De bisschop is van origine Amerikaan met Nederlandse wortels (zoals zijn naam al doet vermoeden). Sinds 2001 is hij bisschop van Niassa, waar hij ook zijn kennis over planten bij diverse projecten goed in de praktijk kan gebruiken. Niet voor niets was hij aanvankelijk als ontwikkelingswerker naar Afrika gekomen. Zijn vrouw Helen leerde hij daar kennen en Helen is inmiddels ook, na een opleiding in Engeland, tot priester gewijd en zet zich volop in. Hun kinderen wonen op een kostschool in Zuid-Afrika. Geen geringe opgave om zover van elkaar af te moeten wonen.

Het werk van bisschop Mark is buitengewoon avontuurlijk en veelzijdig. Zo vertelde hij dat de vele parochies en gemeenschappen verspreid zijn over een gebied dat vele malen groter is dan Nederland en de infrastructuur er lang niet zo goed is. Hij bezoekt veel gemeenschappen per boot, soms te voet, vaak ook met een jeep over stoffige zandwegen.

 

Voor en na de uitvoerige diapresentatie met een prachtig en avontuurlijk overzicht van het werk, de omgeving, de mensen en de sfeer die er in Niassa heerst, was er alle gelegenheid om met bisschop Mark te spreken. Veel werd vertaald in het Nederlands zodat iedereen het kon volgen.

Bisschop Mark zat namelijk de hele avond gezellig tussen de mensen. Velen spraken ook met hem en kregen eerlijke antwoorden op hun vragen. Ook de kinderen, die soms verbijsterend goed in het Engels supergoede vragen stelden. De jeugdgroep uit Den Haag zong tot plezier van Bisschop Mark het lied dat speciaal over hem voor de Vastenactie was gecomponeerd. Niemand had gedacht dat we ooit voor hemzelf zouden zingen! Enkele kinderen van de kinderkerk boden een grote rode cheque aan: de opbrengst van de kinderkerkvastenactie voor Niassa’s jeugdwerk. Ook werden proeven aangeboden van producten zoals bananenjam, die gemaakt is ten bate van de vastenactie, zodat bisschop Mark een leuk overzicht kreeg van wat er allemaal gedaan werd. Tot slot kreeg hij nog namens de kinderkerk twee Portugese kinderbijbels aangeboden, als inspiratie en ter vergemakkelijking van het maken van plaatselijke boekjes met eigen bijbelverhalen. Ze spreken per slot van rekening Portugees in Mozambique.

Namens de OK kerngroep Nijmegen werd als klap op de vuurpijl nog een cheque aangeboden van € 1000, een fikse opbrengst van een kleine groep, die zich al sinds 2011 inzet voor een diaconaal project voor de opvang en educatie van ongehuwde moeders en hun kind, dat Sint Paulus Missie en Diaconaat heeft aangedragen voor ondersteuning.  Kortom het was een uiterst boeiende avond ! Hopelijk kunnen we het bisdom de komende jaren nog flink ondersteunen in haar missiewerk. 

Met dank aan de bijdrage F. en L. Wagenaar uit de parochie Den Haag

…en een dag later zou bisschop Mark in Utrecht zijn. Lees hier het verslag.