Oecumenische samenwerking

Oecumenische samenwerkingsverbanden

Sint Paulus Missie en Diaconaat Buitenland werkt samen met de volgende ontwikkelingsorganisaties:

Kerk in Actie. Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties, onze partners, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Nederlandse Zendingraad. De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. Het platform biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.

Oecumenisch Vastencomité De Egmonden. De gezamenlijke kerken van Egmond aan Zee ondersteunen om het jaar het Vastenactieproject van Missie Sint Paulus.