Internationale samenwerking

Internationale samenwerking Oud-Katholieke Kerk

De Europese Oud-Katholieke Kerken zijn getalsmatig niet groot. Dit betekent tevens dat de verschillende missionaire- en diakonale organisaties financieel gezien in hun projectkeuze beperkt zijn. Daarom werd er in 1990 op het Internationale Oud-Katholieken Congres te Genève, Zwitserland, door vertegenwoordigers van de organisaties van de Nederlandse, Duitse en Zwitserse Kerk overleg gevoerd om te kijken of men bepaalde grotere projecten samen zou kunnen aanpakken.

Dit voorstel heeft in de daarop volgende jaren concrete gevolgen gehad. Tevens zijn in de loop van de tijd ook de organisaties van de Oostenrijkse Kerk deel gaan nemen. De Kerken van Tsjechië, Polen en Italië zijn eveneens op de uitnodiging mee te doen ingegaan. Hoewel bij de financieel zwakke Oost-Europese kerken slechts gevraagd wordt om een symbolische bijdrage, is hun deelname uit het oogpunt van internationale solidariteit belangrijk.

In principe wordt er gekozen voor projecten met een looptijd van vier jaar. De samenwerkende organisaties komen eveneens elke vier jaar bijeen. Men kiest daartoe het Internationaal Oud Katholieken Congres. Tussen twee congressen in komt men nogmaals bijeen om de voortgang van de projecten te bespreken. Als men een project heeft gekozen, wordt een van de organisaties aangewezen als uitvoerende instantie. Deze leidt de geldstroom en rapporteert.

Deelnemende Organisaties
Nederland: St. Paulus Missie en Diaconaat buitenland
Zwitserland: Partner Sein: http://users.south-tyrolean.net/altkatholiken/partnersein
Oostenrijk: Altkatholische Diakonie en Altkatholisches Hilfswerk
Duitsland: Altkatholische Diakonie en Ver. Missions- end Entwicklungsprojekte
Polen en Tsjechië: nog geen eigen organisaties.