De meest kwetsbaren voorop – Ondersteuning voor ziekenhuis in Gaza

De escalatie van geweld in Israël, de westelijke Jordaanoever en vooral Gazastrook sinds de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober wekt allerlei gevoelens op, zoals verdriet, woede en machteloosheid. Kerken weten zich daarbij geroepen om zich in te zetten voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. Hierbij hoort het aanbieden van medische zorg. Kerken in Israël en de Gazastrook verlenen deze, ook wanneer ze zelf met verdwijnen bedreigd worden.          

Een goed voorbeeld van zulke hulp is het Al-Ahli Arab ziekenhuis. Nu is dit hospitaal het meest bekend vanwege de explosie die er op 17 oktober plaatsvond. Eerder was het vooral bekend als het enige ziekenhuis dat behandelingen voor kanker aanbood in Gaza – het staat daarbij open voor allen. Wat het nieuws minder haalde, is dat het bestuurd wordt vanuit het Episcopal Diocese in Jerusalem en daarmee vanuit een zusterkerk van de Oud-Katholieke Kerk. Nu is er vanuit de Oud-Katholieke Kerk ook ondersteuning voor dit Anglicaanse ziekenhuis.

Aartsbisschop Bernd Wallet zeg hierover: “Jezus roept op om er te zijn voor de minste broeder of zuster. Het ondersteunen van het Al-Ahli Arab ziekenhuis geeft gehoor aan die oproep. Ik beveel dit van harte aan.”

De commissie St. Paulus zet zich in opdracht van de bisschoppen in voor buitenlands diaconaat en missie. Daarbij zoekt het sterk de verbinding, vooral ook met de kwetsbaarsten. De commissie heeft daarom tot de ondersteuning van het Al-Ahli Arab ziekenhuis besloten.

Langs deze weg geeft de Oud-Katholieke Kerk gehoor aan de oproep van de Anglicaanse Aartsbisschop in Jeruzalem, Hosam Naoum, en de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby om het ziekenhuis te ondersteunen.

Wie zich hierbij wil aansluiten bij kan zelf een donatie doen via de in dit bericht genoemde instellingen. U kunt ook uw gift storten via het rekeningnummer van de Bisschoppelijke Commissie Missie Sint Paulus: NL85 INGB 0000464575.