Hulp aan onze zusterkerk in Polen

Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland steunt meestal projecten verder weg. Projecten waar doeners vanuit hun geloof ondersteuning bieden aan hen die het hard nodig hebben. Denkt u maar aan de medewerkers van het Bethune Huis in Hong Kong of aan priester Claudina Cabral die op deze website in onze nieuwste Special aan het woord komt. Zij werkt in het vluchtelingenkamp in Marratane in Mozambique en vertelt hoe zij zich door haar geloof geroepen voelt om de vluchtelingen bij te staan. 

Onlangs heeft Sint Paulus een financiële bijdrage overgeboekt naar een project veel dichterbij, namelijk in Polen.  Daar voelen onze broeders en zusters uit onze Poolse zusterkerk zich net als bijv. priester Claudina Cabral geroepen om vluchtelingen op te vangen: diegenen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne.  De oud-katholieke parochies in het grensgebied zetten zich, net als veel andere Polen, in bij de opvang van Oekraïense vrouwen en kinderen.

Omdat we als oud-katholieke kerken in ons geloof verbonden zijn, werden we opgeroepen onze zusterkerk te helpen, door gebed en financiële steun. Ook Sint Paulus heeft graag bijgedragen. We hopen dat de ondersteuning van de waardevolle roeping van onze broeders en zusters in Polen een teken mag zijn van hoop en verbondenheid!