Verslag jeugdwerk Luweero

Sinds enkele jaren ondersteunt onze kerk, samen met de anglicanen, het bisdom Luweero in Oeganda.

Wij ontvingen uit Luweero een rapport van Rev. Kasana Godfrey, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten op het gebied van het jeugdwerk in de eerste vijf maanden van 2012. Ook Sint Paulus Missie en Diaconaat heeft hieraan haar financiële bijdrage geleverd. Het geld is onder andere besteed aan het opleiden van jeugdwerkers en zondagschoolleraren en aan het planten van bomen.

Rev. Kasana Godfrey bedankt “our brethren, the Old Catholics in the Netherlands for the support. God bless your endeavors.”

Zie voor meer details bijgaand verslag.

Lees hier alles over het project Luweero.