Jaarverslag 2011 GADRA

De najaarsactie die wij in 2010 hebben gehouden was bestemd voor GADRA (Grahamstown Area Distress Relief Association) in Zuid-Afrika.

Wij hebben van Carol Venter, directeur van GADRA, het jaarverslag van 2011 ontvangen. Hierin wordt verslag gedaan van de activeiten en projecten in 2011. Ook wordt hierin verantwoord wat er met de bijdrage van de toenmalige Missie Sint-Paulus (nu: Sint Paulus Missie en diaconaat) is gedaan.

GADRA vindt haar oorsprong in het diaconale werk van de locale Anglicaanse Kerk en wordt al sinds 1968 door onze kerk ondersteund. Het werk van GADRA richt zich ondermeer op armoedebestrijding, onderwijs en schoolvoeding. Sinds 1996 is ook de Grahamstown Civilian Blind Group onderdeel van de organisatie.

Carol Venter: “Waar we heel erg blij mee zijn is dat we een nieuwe Adult Based Education Training voor vijfentwintig mensen met een visuele of andere lichamelijke handicap hebben kunnen organiseren. De cursus begint op 23 juli en zal acht weken duren.”

Meer details over deze cursus en de andere projecten waaraan Sint-Paulus Missie en Diaconaat heeft bijgedragen staan in het jaarverslag van 2011. Ook de hierin opgenomen foto’s geven een goede impressie. 

 

Meer informatie over GADRA leest u hier.