In de lockdown toch wereldwijd solidair: dank voor giften aan ‘St. Paulus’

Covid-19 zorgt voor grote nood wereldwijd, terwijl je eigen wereld ook snel kleiner wordt door lockdowns en reisbeperkingen. Het is daarom bijzonder mooi dat het internationaal verbindende werk van ‘St. Paulus’ de bisschoppelijke commissie voor diaconie en missie in het buitenland in de afgelopen tijd een hele reeks giften mocht ontvangen. Deze blijken van verbondenheid en van vertrouwen in het werk van de commissie stemmen tot grote dankbaarheid.

De projecten die in het bijzonder bedacht werden met een gift zijn de volgende. Ze vormen bescheiden, maar tegelijkertijd wereldwijd netwerk van solidariteit geïnspireerd door het evangelie:

  • Het werk van het Anglicaanse bisdom Niassa in Mozambique onder leiding van bisschop Manuel Ernesto, in het bijzonder de opvang van vluchtelingen in het noorden van dit land. Graag delen we hier een dankwoord van Bisschop Manuel.
  • De inzet van de Anglicaanse bisschop Zacharie Masimango Katanda in Congo, met name op het gebied van verzoening en toerusting.
  • Het opvanghuis ‘Bethune House’ in Hong Kong dat vrouwelijke arbeidsmigranten ondersteunt in situaties van uitbuiting en misbruik, het heeft een nauwe link met de lokale Anglicaanse kerk.
  • De opbouw van scholen voor kinderen uit kansarme gezinnen in de Filippijnen vanuit de Iglesia Filipina Independiente, via rijdende of anderszins mobiele scholen.

We noemen de hoogte van de bedragen hier niet, want wat voor de één een kleine gift is, is voor de ander een flink bedrag, en ook de gevers, individuele mensen en een enkel fonds, niet omwille van hun privacy. Maar de dank, ook en met name van de partners elders op de wereld, van Afrika tot Azië, die is nog eens stevig onderstreept!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *