Afscheid voorzitter

Tijdens de laatste bestuursvergadering in 2021 van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland nam pastoor Age Kramer aan het einde van zijn termijn afscheid als voorzitter van het bestuur

Hij gaat een nieuwe uitdaging aan, die hem zeker fris zal houden en genoeg uitdaging zal opleveren: verder studeren.
Age kwam voor het eerst met St Paulus in contact op een hei-dag van het bestuur op Schiphol. Hij leidde deze hei-dag als dagvoorzitter met elan en kwam volop met inspiratie en nieuwe visies. Toen kort daarna ineens een nieuwe voorzitter moest worden gezocht, was de keus snel gemaakt; gelukkig was Age ook bereid om voorzitter te worden.

Hij kon meteen de aftrap meemaken voor de jubileumtour ‘In het spoor van Paulus’, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan waarbij wij als bestuur van de missie zelf een reeks parochies in het land bezochten en over missiewerk vertelden en …. getuigden. Net zoals de apostel Paulus de nodige tours maakte. Het paste wonderwel: 50 jaar missie St Paulus en een nieuwe visie op missiewerk. Wat een mooie start.

Age was vanwege zijn werk bij het Zeister Zendingsgenootschap al goed bekend met missiewerk en werkte zich daardoor snel in. Hij vroeg voortdurend om aandacht voor de gedrevenheid en inspiratie van de mensen uit het zuiden: daar kunnen wij van leren, ja, zij kunnen zeker voor meer inspiratie zorgen! Juist hier in Nederland. We doen onszelf eigenlijk tekort door het contact te vaak enkel één richting op te laten lopen. Het bestuur van St Paulus zet zich daarom in om deze geloofsinspiratie op te pakken. Daar liggen volop kansen. Tijdens het afscheid werd ook Age’s soepele manier van voorzitterschap geroemd en zijn inbreng om projectformulieren in te voeren die een breder overzicht van een project geven.

Age start in 2022 met een ”stevige wandeling door de wetenschap” met een heus proefschrift als einddoel. Niet de gemakkelijkste weg. Maar er zin in hebben maakt de wereld uit. Als bestuur zijn we dankbaar dat Age de afgelopen jaren ons waardevolle werk mede heeft gedragen. We wensen hem van harte veel succes met zijn
studie!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *