Bezoek uit de Filippijnen !

Andreas Rinkelprijs voor Father Terry

Van vrijdag 13 september tot en met maandag 23 september 2019 zijn Father Terry Revollido en zijn vrouw Mariefe in Nederland. De aanleiding voor hun bezoek is de toekenning door het Oud-Katholiek Seminarie van de Andreas Rinkelprijs aan Father Terry die rector is van ACTS, het seminarie van onze zusterkerk de Iglesia Filipina Independiente (IFI). Deze prijs heeft hij zaterdag 21 september tijdens de jaarlijkse Seminariedag in ontvangst genomen.

De dagen ervoor werden gevuld met ontspannende activiteiten, het geven van een lezing maar ook met een bezoek aan de parochie Eindhoven die één van de studenten van het seminarie ACTS financieel ondersteunt. De parochianen hadden tijdens een lunchbijeenkomst uitgebreid de gelegenheid om uit de eerste hand te horen wat hun steun voor onze zusterkerk betekent maar ook om zelf geïnspireerd en bemoedigd te worden.

Op donderdagmiddag vond in Amsterdam een hartelijk gesprek plaats met bestuursleden van Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland. Sint Paulus steunt ACTS al vele jaren. Het bestuur werd bijgepraat over de laatste ontwikkelingen zoals bijv. de uitbreiding van de bibliotheek die dringend nodig is vanwege de groei van het aantal priesterstudenten.

Zondag 22 september bezocht het echtpaar de parochie Utrecht. Father Terry ging samen met pastoor Jutta Eilander voor in de dienst en preekte ook. Hij sprak over de verbondenheid tussen onze kerken die deze zondag precies 54 jaar bestaat . En over onze verantwoordelijkheid als Christenen om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan ons geloof door ons in te zetten voor gerechtigheid en vrede, op een manier die beantwoordt aan de roep van God en dus niet geleid door ons eigenbelang.

Na afloop van de viering bij het tweede kopje koffie gaf bestuurslid Anne Maaike Folkers een inleiding over wat missie en diaconaat kan betekenen en daarna kregen parochianen onder leiding van bestuurslid Loek Wagenaar de gelegenheid om vragen te stellen aan Father Terry en zijn vrouw Mariefe. Eén van de vragen was: Wat kan de Oud-Katholieke Kerk van Nederland leren van de IFI? Een hele goede vraag! Juist de wederkerigheid is een belangrijk aspect van missie en diaconaat waarover het bestuur van Sint Paulus graag met parochies in gesprek gaat.