St.Paulus start samenwerking

Projecten HUB

De parochie Eindhoven heeft met inspiratie van Leonie van Straaten besloten een seminariestudent op de Filipijnen te gaan ondersteunen. Ze willen natuurlijk graag contact houden met hun student en de ontwikkelingen blijven volgen. Om niet zelf een structuur op te gaan zetten is Missie St. Paulus gevraagd de coördinatie op zich te nemen. Dit past prima binnen het werkgebied van de Missie omdat wij toch al contacten hebben op de Filipijnen. (site seminatie Filipijnen)

 

Missie St. Paulus wil deze rol van kruispunt (HUB) ook, waar mogelijk, voor uw parochie zijn. Het toont eenheid naar onze contacten, we voorkomen doublures in bv aanvragen wat voor verwarring kan zorgen en de Missie kan als HUB de samenwerking coordineren. Wilt u ook een student helpen of een eigen project starten? Neem gerust met een van de leden van Missie St. Paulus op om te bekijken of en hoe we samen kunnen helpen.