Nieuws

‘Kleine dingen kunnen heel groot zijn’; wijsheid van een penningmeester

Teun van Dam is de afgelopen ruim 14 jaar penningmeester geweest van Missie Sint Paulus, de kerkelijke commissie van missie en diaconaat binnen de Oud-Katholieke …

Projecten en Acties

Projecten

Sint Paulus Missie en Diaconaat Buitenland Sint Paulus Missie en Diaconaat Buitenland richt zich op projecten waarin de beide aspecten, missie en/of diaconaat, aan bod komen en … >

Acties

Jaarlijks worden er een voorjaars- en een najaarsactie gehouden en met ingang van 2023 wordt elk jaar een project voor de landelijke Vastenactie aangedragen. Doordat … >